Bienvenue bij Ear Connections !

Welkom bij Ear connections !

Welcome on Ear Connections !

Wie zijn wij ?

Hallo, wij zijn Gilles Vanderschelde en Emilie Van Haudenhove.

Gelukkige ouders van Jade Vanderschelde.

Belgium Ear Connections VZW is opgericht in 2021, na de geboorte van onze dochter.

Deze non-profit en humanitaire vereniging is een filantropische liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor kinderen en gezinnen van jongeren met een handicap t aplasie, atresie en microtie.

Wat zijn de doelstellingen van de VZW ?

1 – Omdat we Jade dezelfde kansen, rechten en dromen willen bieden die elk kind kan nastreven, is het primaire doel van de non-profitorganisatie om fondsen te werven om de activiteiten van Jade-oren en -kanalen in de VS te financieren.

Een relatief zware en dure operatie, de kosten bedragen zo’n 230.000 €.

2 – Jade is niet het enige kind dat lijdt aan aplasie, atresie en microtie. De vzw wil daarom actief deelnemen aan een informatiecampagne met gezinnen waarvan de kinderen lijden aan aplasie, hen adviseren in hun werking of aanpassingsproces, maar ook het grote publiek mobiliseren over aplasie – microtie, de gevolgen, compenserende en alternatieve technologieën.

3 – De vzw is ook voornemens financiële steun te verlenen aan gezinnen in nood die ook van jongs af aan een hoortoestel moeten kopen. (* zie het Tab Baha Banner + Baha project)

Gerealiseerd tot nu toe

Onze doelstelling

Bedankt aan iedereen !

Hier de vooruitgang van ons doel op 22 december 2023 (totaal overschrijvings, Pelicano).